Att bo i hus är något som ger en otrolig frihet. Tyvärr är det även något som tär mycket på miljön, men det går att ändra saker till det bättre.grön energi

Isolering

Innan man börjar tänka över hur man skall värma sitt hus så bör man kolla över hur mycket av all energi som försvinner ut från huset tack vare dålig isolering. I ett gammalt hus så kan man inte alltid göra allt förstora isoleringsprojekt utan att förändra husets utseende och stil. I vissa fall kan tilläggsisolering till och med leda till fuktskador. Det är därför viktigt att innan man påbörjar isoleringsarbetet undersöka allt från isolering till ventilation grundligt.

Förnyelsebar energi

När det kommer till husets energiförbrukning så är det bästa man kan göra att välja någon form av förnyelsebar energi. Här går det att välja förnyelsebar el gjord på sol, vind och vatten, det kan dock bli väldigt dyrt. De flesta väljer därför istället att satsa på något annat för just uppvärmningen.

Pellets

I Sverige har vi i skogen en otrolig skatt i form av förnyelsebar energi. Att elda med ved är något vi människor har i tusentals år, men är inte speciellt praktiskt. Pelletsen är en vidareutveckling av veden och tillåter förutom en mer komplett förbränning även mindre manuellt arbete. Vissa pelletbrännare är till och med helt automatiska så att man endast behöver bry sig om påfyllningen av pellets.

Solpanel

I Sverige har vi på grund av våra breddgrader inte de absolut bästa förutsättningarna för att använda solen för energi. Detta gör dock inte att det är en dålig lösning under vissa förutsättningar, det är till exempel en bra lösning för varmvatten i fritidshus.