Att följa någon på den sista resan är inte det allra lättaste, man plågas av att se någon närstående lida och själv så hamnar man i en jobbig situation om man inte diskuterat innan hur den närstående vill ha den sista vilan. Passa på att ta upp detta långt tidigare för att slippa hamna i en svår situation.

Ledsen människaHur?

Att skriva ner hur man vill ha sin begravning är inte så lätt, men visst kan det kännas bra att de efterlevande får veta hur man vill ha det på sin begravning. Det kan vara allt från hur du vill att själva begravningen ska vara utformad till vilka sånger eller psalmer som ska spelas.  Du kanske inte vill ha en kyrklig begravning utan en borgerlig ceremoni utan kyrkans inblandning. Utnyttja de vita arkiv som brukar finnas på begravningsbyråerna och fyll i dokumenten, antingen online på Internet eller direkt hos byråerna.

Vad?

Något som redan nu kan planeras är vilken typ av gravsten du vill ska pryda din gravplats, det finns en helt ny produkt på marknaden som är väldigt innovativ och underlättar i hanteringen av gravstenen. VitaStenar är företaget som i ett samarbete med Fonus och Momento begravningsbyråer tagit fram en ny sorts gravsten i ett nytt lättare material av stenkompositmaterialet  DuPont™Corian®. Fördelen med detta material är förutom att det är lätt så går det att forma och trycka fyrfärgstryck på själva gravstenen.

Varför?

Att föra en diskussion med sina närmaste så blir allt så mycket enklare den dagen det oundvikliga sker, och att öppna sitt innersta rum är inte alltid det lättaste. Men efter man haft den diskussionen så kommer det att kännas så mycket bättre. Att inte veta är den sämsta situationen man kan befinna sig i när någon närstående har dött och man har fullt upp att sörja och kanske inte orkar fatta alla dessa beslut som ska fattas inför en begravning.

Testamente

En viktig del i det du lämnar efter dig. Det är exempelvis ett måste om du vill att någon som annars inte skulle kan få ärva dig eller om du vill dela upp dina egendomar annorlunda än standard. Har man gift om sig vill man kanske inte nödvändigtvis att allt ska gå till den nya partnern utan till vänner eller barn. En ingift partner får arvsrätt men det kan skrivas bort i ett testamente. Eller så vill du att sambon ska ärva. Dock kan sambon inte ärva allt om man har barn. Ens barn har alltid laglott, vilket är halva arvslotten. Tänk också på hur du formulerar testamentet. Full äganderätt betyder att efterlevande får göra vad den vill med arvet, inklusive att testamentera bort det. Full äganderätt hindrar dock detta men personen för göra vad hen vill med arvet.

I större sammanhang är det vettigt att anlita en jurist för att skriva testamentet. Handlar det bara om att sambo eller ens barn ska ärva vissa delar kan man skriva det själv. Det finns många hjälpande mallar att hitta på nätet. Kom ihåg att det måste finnas ett vittne som skriver under. Detta för att förhindra att testamentet förfalskas eller är tvingat.