Rot- och rutavdrag

Rot- och rutavdrag är något man kan göra när man anställer något för att utföra renovation, underhåll, om- och tillbyggnad, men även saker som hushållsarbete. Dessa avdrag har möjligt gjort otaliga projekt och under lättat många personers live varje år.

Reparationer och underhåll, om- och tillbyggnader räknas alla som rotarbeten och ger en rätten till skattereduktion om det utförs antingen i eller i nära anslutning till bostad. Dock måste den som gör avdraget antingen äga och bo där själv eller äga och dennes föräldrar bor där.

Men man får dock inte skattereduktion för att bygga ett helt nytt hus eller för om- och tillbyggnader på hus som är fem år eller yngre.

Rutarbeten ger en rätt till skattereduktion om man anställer någon för att utföra hushållsarbeten i en bostad. Men även här måste man antingen bo där själv eller ens föräldrar.