Vare sig man vill eller inte så behöver i princip alla hus förr eller senare renoveras på något sätt. Vissa renoveringar kan vara ganska omfattande, vilket gör att det finns en hel del att tänka på, framför allt när det kommer till utvändiga renoveringar av olika slag.

Takrenovering/takbyte

Taket är något som inte behöver bytas särskilt ofta på ett hus, men när det är väl är dags gäller det att göra det hela rätt för att undvika problem längre fram. Ett tips om man ska byta tak kan vara att satsa på ett tak som kräver så lite underhåll som möjligt och samtidigt också ett som är energieffektivt, något som kommer att minska uppvärmningskostnaderna.Fönster

Fönsterrenovering/fönsterbyte

Byte av fönster eller renovering av fönster är något som definitivt bör ske under sommaren eftersom det kan vara ganska jobbigt att byta fönster mitt i vintern. Också när det gäller fönster är ett bra tips att tänka på hur mycket energi dessa släpper igenom. Även om mer energieffektiva fönster är aningen dyrare så är detta något man bör satsa på eftersom detta lönar sig på längre sikt. Det man ska kolla efter är fönstrets så kallade U-värde, som helst ska vara lägre än 1,2 om fönstret ska anses vara energieffektivt.

Fasadrenovering/fasadbyte

Fasaden är definitivt något man bör se över med jämna mellanrum. Redan vid minsta spricka bör åtgärder vidtas för att förhindra att det blir värre. Rör det sig om en mer omfattande renovering eller byte av fasaden är det även här bra att ha med energieffektiviteten i beräkningen.